Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου Πελατών | Holiday Center Μ.ΕΠΕ

(Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2018)

Η εταιρεία Holiday Center Μ.ΕΠΕ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Θα ενεργήσει σε πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επιθυμούμε οι πελάτες μας να είναι εξοικειωμένοι με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” (τις πληροφορίες που σας προσδιορίζουν ως άτομο).
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Holiday Center Μ.ΕΠΕ, εάν εσείς επιλέξετε να μας τα δώσετε.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από εσάς, με σκοπό:
• Την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς και την μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Την αποστολή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές στους όρους μας, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές ή/και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας
• Για λόγους επαγγελματικής χρήσης, όπως η ανάλυση στοιχείων, λογιστικοί έλεγχοι, ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικά δεδομένα και ως μη-προσωπικά δεδομένα
• Την υποβολή των σχολίων και απόψεων σας
Μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με:
• τρίτους, εμπορικούς εταίρους, προμηθευτές, υπεργολάβους και φορείς παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε με αυτούς ή εσάς
• Εφόσον απαιτείται: (α) βάσει του εφαρμοστέου νόμου συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας (β) για να συμμορφωθεί με τις νομικές διαδικασίες (γ) για να ανταποκριθεί στα αιτήματα από τις δημόσιες και κυβερνητικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας (δ) για την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεών μας (ε) για να προστατεύσει τις δραστηριότητές μας (ζ) για να προστατεύσει τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία των πελατών μας ή άλλων και (στ) για να μας παρέχει διαθέσιμα ένδικα δικαιώματα ή να περιορίσει τις ζημίες που μπορούμε να υποστούμε.

Σε περίπτωση, όπου τα Προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε μια άλλη χώρα, η εταιρεία Holiday Center Μ.ΕΠΕ θα λάβει τα απαραίτητα εύλογα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και σε πλήρη συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και την εφαρμοστέα νομοθεσία. Χρησιμοποιούμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, καμία διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Μην μας αποστέλλετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω e-mail. Εάν θεωρείτε ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με μας δεν είναι πλέον ασφαλής. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να μας ειδοποιήσετε για το πρόβλημα αυτό επικοινωνώντας άμεσα με τον υπεύθυνο ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας Holiday Center Μ.ΕΠΕ.
Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θεωρείται απαραιτήτως ασφαλής, ως εκ τούτου δεν πρέπει να αναφέρονται στοιχεία πιστωτικών καρτών στην μεταξύ μας ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη χρονική περίοδο που απαιτείται, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης, το οποίο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα , να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail. info@holiday-center.gr
Για λόγους ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε μέτρα προκειμένου να επικυρώσουμε την ταυτότητά σας, πριν σας παρέχουμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα. Η εταιρεία Holiday Center Μ.ΕΠΕ μπορεί επίσης να περιορίσει την άδεια πρόσβασης, η οποία αποσκοπεί στην αλλαγή ή διαγραφή κάποιων Προσωπικών δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο  info@holiday-center.gr
Η εταιρεία Holiday Center Μ.ΕΠΕ θα εξετάσει οποιοδήποτε αίτημα ή/και απαίτηση από εσάς, καθώς επίσης και θα επεξεργαστεί προσεκτικά τα προσωπικά σας δεδομένα, σας υπενθυμίζει ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε αίτηση ή καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που η απάντηση που σας παρέχει, δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας.